Info till Ettorna!
Info till Ettorna!

Info till Ettorna!

Nu har ni fått ut information kring de olika kårfunktionerna, besvara mailet senast Söndag 12/9.