Idrottsaktiviteter

Kåren har ett aktivt idrottsmästeri som sköter innebandy- och fotbollsträningar en gång per vecka i kommunens idrottslokaler, för de studenter som är intresserade av att träna bollsporter tillsammans. Utrustning finns att låna och tas med till aktiviteterna av idrottsmästarna.

På vintern så förekommer även hockey på rinken uppe på Masbo. Till denna aktivitet får man dock hålla med utrustning själv.