Jakt

 

Ett betydande fritidsintresse för många av studenterna på skogsmästarskolan är just jakten. Skolan arrenderar tre olika skiften av Sveaskog: Lerkulan, Kärrgeten och Lappland. Tillsammans utgör de 2755 hektar och de är belägna runt Skinnskatteberg på bekvämt avstånd.

14599799_1238532939532476_1558993281_o

Viltet

Jaktbart vilt på markerna är framförallt älg och småvilt. Lappland, döpt efter sina vidsträckta myrmarker, är ett spännande område för jakt på skogsfågel. Lerkulan och Kärrgeten är intressanta områden för småviltsjakt och älgjakt. Områdena lämpar sig även för bäverjakt.

 

Enskild jakt och gemensamhetsjakt

Jakten kan ske i egen regi efter anmälan innan jaktstart men även gemensamhetsjakter anordnas ibland av Jaktmästeriet.

 

För jakt i egen regi bör anmälan ske tidigast dagen innan jakten påbörjas och senast direkt innan man beger sig ut. Anmälan sker på skolans anslagstavla för jakt och ska innefatta vem jaktledaren är, dennes telefonnummer, vilket område man bokar samt vilket vilt man ämnar jaga. Detta för att öka säkerheten och för att öppna upp för möjligheten att fler jägare ansluter sig till jakten.

img_0488

Jaktmästeriet anordnar, som ovan nämnt, ibland gemensamhetsjakter. Den största gemensamhetsjakten sker enligt tradition i samband med den årliga jaktfesten. Inför jakten samlas äldrekursare samt deras gäster på morgonen för jakt. Ettorna ansluter till lunch där man till självkostnadspris kan köpa lunch som traditionsenligt består av varm ärtsoppa. Efter lunch jagas det med folkdrev och det är ettornas uppgift att delta som drevkarlar. Efter jakten avblåsts förbereder man sig för skogsmästarskolans största sittning, nämligen jaktfesten.
14632479_1238533349532435_1453998892_o

Faciliteter

Eftersom jakten är en viktig del av mångas fritid på skogsmästarskolan, så håller kåren även med andra viktiga faciliteter för jakten såsom hundgårdar, lerduvekastare, älgdragare och slakteri.

 

Studentkåren tillhandahåller 14 hundgårdar i två olika storlekar, de stora är ca 25 kvm 5×5 meter och de mindre är ca 12,5 kvm 2,5×5 meter. Varje hundgård är utrustad med ett hundhus lämplig för hundar i storlek med jämthund. Hundgårdarna får man hyra av skogsmästarskolans kår, men då många har hundar blir de snabbt fyllda. Ställ dig på kö så snabbt du kan, vid anmälan skall man ange namn, klass och om man skall ha en stor eller liten hundgård.

Studentkåren har ett samarbete med den lokala jaktskyttebanan, där man kan finslipa på sitt kulskytte. Medlemskap i klubben kostar ca 200:- vilket krävs om man skall övningsskjuta med kåren eller de allmänna öppettiderna.

 

Slakteriet ligger i anslutning till herrgården och ligger i den västra strömflygeln. Slakteriet nyttjas inte bara av studentkåren utan också av närliggande jaktlag och därför är det mycket viktigt att ordningen efterföljs. I anslutning till skolan, som också nyttjas av några närliggande jaktlag. Nyckel till slakteriet finns hos jaktmästarna.

 

Jaktmästare

Det finns alltid tre jaktmästare i kåren. De ansvarar för kontakten med markägare, registrering av jägare, avskjutningsrapportering, hundgårdar, viltvården samt anordnar jakter på skolans marker och erbjuder övningsskytte.

Kontakt: sms_jakt@stud.slu.se

 

Jaktmästare säsongen 2016/2017 är: 

Jaktledare: Linus Henriksson,  lshe0002@stud.slu.se
Vice jaktledare: Kevin Dalberg, kedg0001@stud.slu.se
Hundgårdar: Helena Jonsson,  hajn0004@stud.slu.se
Slakteriansvarig/skytte: Ronny Hallqvist, ryha0001@stud.slu.se