Kort beskrivning av kårfunktioner vid Skogsmästarskolans studentkår

Vice Ordförande
Sköter den ordinarie ordförandens uppgifter vid dennes frånvaro.
Är kårens representant i SLUSS(SLU:s Samlade Studentkårer). Sitter med i Samverkansgruppen på Skogsmästarskolan. Vice ordförande tar över som ordförande vid årsmötet i januari månad. Som ordförande är man kårens representant i fakultetsnämnden.

Vice kassör
Sköter den ordinarie kassörens uppgifter vid dennes frånvaro. Kassören är ansvarig för studentkårens ekonomi. I det rent praktiska innebär det bokföring, in- och utbetalningar och allmän ekonomisk rådgivning. Han/hon som tar på sig kassörs rollen bör ha förkunskaper i ekonomi och/eller ha ett stort intresse av ekonomi. Tillträder som kassör vid årsmötet i januari.

Vice sekreterare
Sköter den ordinarie sekreterarens uppgifter vid dennes frånvaro. Tillträder som sekreterare vid årsmötet i januari.

Festmästare
Bistår Klubbmästaren i sitt arbete.

Sångmästare
Är toastmaster på festerna. Ansvarar för att sälja vår sångbok samt vid behov se till att det trycks nya exemplar.

Barmästare
Har huvudansvaret för barens verksamhet samt leder och fördelar arbetet för barens bartendrar. Uppgifter som planering och inköp av varor viktiga.

Bartender
Har till uppgift att sköta baren när puben är öppen.

Bokmästare
Ansvarar för klassens bokinköp. Köper in kontorsmaterial till bokskåpet. Representant i biblioteks och data gruppen.

Idrottsmästare
Organiserar de gemensamma idrottsaktiviteterna. Håller ordning/städar i styrketräningslokalen och anordnar tävlingar och turneringar (bland annat fisketävlingen), samt ansvarar för inköp av idrottsmaterial.

Jaktmästare
Ansvarar för hundgårdarna. Ansvarar för viltvård och anordnar och organiserar jakten på skolans marker. Organiserar övningsskytte, inskjutningar och skyttetävlingar i samarbete med den lokala jaktskyttebanan.

Konditormästare
Ansvarar för kaffemaskinen i skolans huvudbyggnad.

Postmästare
Vidardistribuerar den post som kommer till SMS.

PR-mästare (Webbmästare)
Informerar och representerar Skogsmästarskolan på mässor och skolor. Samt ansvarar för att kårens hemsida och instagramkonto hålls uppdaterad.

Sponsormästare

Sköter kontakten med kårens sponsorer nya som gamla.

Världsmästare
Ansvarar för de internationella studiefrågorna samt hjälper till att ta hand om utländska studenterna vid Skogsmästarskolan.

Klubbmästare

Sköter det mesta som har med våra sittningar att göra.

Kårhusmästare

Ansvarar för kårhuset. Sköter kontinuerligt underhåll av fastigheten både utvändigt och invändigt.  Ansvarar även för uthyrning med överlämning av nycklar och upprättande av hyreskontrakt.

Tentamästare

Gräver fram gamla tentor för de som är aktuella för din årskurs.

Jägmästare
Finner man ingen funktion så tilldelas man funktionen Jägmästare. Jägmästaren får bistå övriga mästerier med vad som kan behövas. Exempel på uppgifter är: Städning, dukning vid fester och mycket mer.