Inom kåren så jobbar vi aktivt med att få till så trevliga sittningar som möjligt med så mycket deltagande som möjligt. I och med att vi är ett litet campus på en “isolerad” ort så är det tyvärr väldigt lite utbyte med andra studentkårer. Men ibland så kan det dyka upp några mer eller mindre kända ansikten från andra studieorter.

Våra sittningar är:

  • Insparksittningen
  • Jaktsittningen (jaktfesten)
  • Julsittning
  • Näringslivsdagsittning
  • Vårsittning

Här är de två stora sittningarna Jaktfesten och näringslivsdagen. På alla våra sittningar så håller vi oss till kårhuset, men under jaktfesten som är “the main event” under året så hyr vi in oss på folketspark. På näringslivsdagen så brukar det ofta finnas med både föreläsare och utställare från skogsnäringen som spenderat dagen med att prata och diskuterat skog med oss elever.