Uppdatering

Under några år av dålig närvaro på denna hemsida är den nu under uppdatering. Tanken är att studenter och blivande studenter ska kunna hitta information snabbt och enkelt kring Skogsmästarskolans studentkår. Här kommer ni även kunna följa vad vi gör under våra utbildningsår!